Kommende hendelser

Populære sider

Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemester 2020

Nettsamlingen fant sted 11. juni kl. 12 – 14


Klikk her for å se på video, chat, presentasjoner og Padlet-veggen
Hvordan sikrer vi det psykososiale læringsmiljøet denne høsten, og hvilke konkrete tiltak kan gjøres allerede i mottaket og de første ukene for å sikre at de nye studentene velger å fortsette studiene? Det kommende høstsemesteret utfordrer oss alle til å tenke nytt, planlegge godt og se fremover. Denne nettsamlingen ga et innblikk i hvordan arbeidet med psykososialt læringsmiljø, mottak og samarbeid med samskipnad kan gjøres. Målet med de tre innleggene og gruppediskusjonen var å inspirere, motivere og gi nye ideer.
Seniorrådgiver Siw Huatorpet fra Høgskolen i Innlandet holdt et innlegg om hvordan man kan bygge og ivareta nye studenters psykososiale læringsmiljø med fokus på gruppeprosesser og relasjoner til både undervisere og medstudenter.
Rådgiver Nora-Marie Brattebø fra NTNU fortalte om hvordan NTNU jobber med å koordinere og planlegge mottaket, samt. hvilke utfordringer som dukker opp. Hun jobber ved Avdeling for studenttjenester og har et koordinerende ansvar for arbeidet ved mottak av studenter til studiestart høsten 2020. Nora tok opp spørsmål som: Hvordan utarbeide konkrete planer for mottaksaktiviteter? Hva må koordineres og avklares? Er det behov for plan B og C? Ved NTNU er uke 33 satt av for mottaksaktiviteter – hvor førsteårsstudenters fysiske aktiviteter prioriteres på campus. Likevel vil noe mottaksaktivitet skje digitalt – særlig for internasjonale studenter.
Tine Øverseth Blomfeldt fra Sammen Studentliv (Sammen -Studentsamskipnaden på Vestlandet) snakket om om «Studentfrivilligheten som ressurs». Hva trenger studentfrivilligheten for å kunne tilby et sosialt miljø for de nye studentene til høsten? Og hvordan jobber vi i Sammen for å støtte organisasjonene? Våren 2020 arrangerte Sammen Studentliv  «Studentlive lever», en Live stream-rekke på Facebook. Hvorfor gjorde vi det, og hva oppdaget vi?
Nettsamlingen ble ledet av programlederne Svein Valle og  Øystein Strømsnes. De arbeider til dagen som studentvert og studentprest ved Nord Universitet og Studentinord i Bodø. De er også kjent fra podcasten Valle og Strømsnes.
Morsal Saba var produksjonsansvarlig for samlingen. Hun er for tiden med i Sekretariatet til nettverket.
Gruppediskusjoner: Det ble lagt opp til rikelig tid til gruppediskusjoner bestående av 8-10 deltakere. Gruppediskusjonen ble ledet av en deltaker fra hver gruppe.
 
Se  mer om tidligere nettsamling
28. mai – Informasjon til nye studenter i forkant av mottak; hva, hvordan, når og ikke minst hvorfor?
14. mai – Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
30. april – Rekruttere studenter til mentorordninger eller til andre oppgaver i studentmottaket
Flere møter!
Følgende dager vil vi ha nettsamling høsten 2020:

  • 3. september: Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover?
  • 1. oktober: Hvordan engasjere studenter?
  •  5. november: Samarbeid og samhandling mellom organisasjon og studentsamskipnad.
    Disse er tentative titler men temaet vil være det samme.

Konferanse 7. – 8. desember.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at årets konferanse vil foregå Digitalt. Hva dette innebærer vet vi ikke ennå i detalj, men  vi vil om kort tid etterspørre innlegg til konferansen. Der vil du ha anledning til å presentere hvordan du/dere har løst utfordringene og kunne få innspill fra kolleger landet rundt på utfordringer dere fortsatt sliter med. Vi regner med at mange av innleggene vil gå på Koronasituasjonen.