Kommende hendelser

Populære sider

Studentmottak og ansvarsfordeling  

Nettseminar 9. februar kl. 12.15-13.45

Studentmottak og ansvarsfordeling – Hvem tar ansvar?  

Samskipnader, læresteder og studentene er alle engasjert i studentmottak, selv om det ikke er gitt at alle tar ansvar eller deltar med samme nivå av engasjement. For å lykkes med studentmottaket bør man ha studenten i sentrum, og det fordrer et samarbeid på tvers av de sentrale aktørene for å legge til rette for faglig, sosial og fagsosial tilhørighet. På dette seminaret så vi nærmere på hvordan tre forskjellige aktører på hver sin måte tar et ansvar for å ta imot nye studenter. Gjennom disse tre eksemplene så vi også  nærmere på ansvarsfordeling på tvers av de tre aktørene samt samarbeid med nærmiljøet. 

Seminarets innleggsholdere:  

  • Høgskolen i Molde v/ Rolf Magnus Orø – om prosjektet Stup i det, hvor høgskolen har samarbeidet med Moldes kulturliv.
  • Fadderutvalget Dragvoll v/ Ole Marcelius Sivertsen – om hans erfaringer som leder av Fadderutvalget fra tre immatrikuleringer ved NTNU, sin egen tid som student og de to årene han har vært i styret til Fadderutvalget, der det ene var under koronapandemien.
  • Høgskolen i Innlandet v/ Kristian Brenden og Iben Kardel – om faglig integrering ved studiestart: INNStart før fadderuken. Se presentasjon fra INNStart

Keynote: Maya-Katrin Skjeldal, velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon