En didaktisk funderingsvandring fra 1993 til i dag


(Foto: Privat / Colourbox (montasje fra Nordnorsk debatt.no)

«Without knowledge there can be no skills.»
– Keir Bloomer

Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor (Fokus: IT-sikkerhet/ Studentaktiv underv.) i informatikk ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse, med programansvar for de nettbaserte EVU-studiene IKT og Læring 1 og 2 samt fagansvar for masteremnet ORG5005 – Digital beredskap.

Denne bloggen er todelt og inneholder:

  1. Ulike innlegg knyttet til rene faglige tema fra mitt undervisningsrepertoar (se menyen til høyre).
  2. Ulike didaktiske funderinger om, og eksempler fra, egen undervisnings- og veiledningspraksis.

Denne siste delen er en digital pedagogiske mappe ment å skulle presentere og dokumentere mine tanker rundt min undervisning, og min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003.

Jeg har undervist i tradisjonelle emner i et auditorium, men det er nettbasert EVU som er min hovedarena og som derfor utgjør hovedvekten av mitt arbeide og følgelig er bloggens didaktiske refleksjoner dominert av dette.