En didaktisk funderingsvandring fra 1993 til i dag


(Foto: Privat / Colourbox (montasje fra Nordnorsk debatt.no)

Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor (Fokus: IT-sikkerhet/ Studentaktiv underv.) i informatikk ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse, med programansvar for de nettbaserte EVU-studiene IKT og Læring 1 og 2 samt fagansvar for masteremnet ORG5005 – Digital beredskap.

Denne bloggen er todelt og inneholder:

  1. Ulike innlegg knyttet til rene faglige tema fra mitt undervisningsrepertoar (se menyen til høyre).
  2. Ulike didaktiske funderinger om, og eksempler fra, egen undervisnings- og veiledningspraksis.

Denne siste delen er en digital pedagogiske mappe ment å skulle presentere og dokumentere mine tanker rundt min undervisning, og min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003. Den pedagogiske mappen er organisert ut fra det jeg har sett av oppsett for dosentsøknader, og ut fra det jeg har oppfattet at mine to tidligere kommisjoner har sett etter. I tillegg har jeg lagt opp en innledning basert på kriteriene for meritert underviser ved Nord universitet.

En slik organisering som over, skulle omtrentlig samsvare med en universitetspedagogisk CV, men der profildokumentet er integrert. Tanken er at denne bloggen skal kunne være en støtte både for en søknad om opprykk til dosent og søknad om meritert underviser.

Jeg har undervist i tradisjonelle emner i et auditorium, men det er nettbasert EVU som er min hovedarena og som derfor utgjør hovedvekten av mitt arbeide og følgelig er bloggens didaktiske refleksjoner dominert av dette.

Ideen med å bruke blogg for å presentere en pedagogisk mappe som del av dosentsøknad og/ eller søknad om meritert underviser, har jeg fra UiTø sitt prosjekt med pedagogisk mappe for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse. Prosjektet ble avsluttet i 2022. Men det å bruke blogg for å presentere mine tanker om egen undervisning som sådan, strekker seg tilbake til 2006 og min første faglige blogg knyttet til min undervisning i Samfunnsinformatikk.