Om meg og denne bloggen

Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor i IKT ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse, med programansvar for de nettbaserte EVU-studiene IKT og Læring 1 og 2 samt fagansvar for masteremnet ORG5005 – Digital beredskap. Jeg har erfaring fra høyere utdanning i egenskap av IT-sjef (1993-1999), dekan (2008 – 2014), foreleser og veileder (2001 – d.d.), samt erfaring som lærer i videregående skole (1999-2001). Jeg har også syv års erfaring som tjenestepliktig veileder og instruktør av befal og mannskaper i sivilforsvaret (2013 – 2020).
Pedagogisk eksamen, UiB, 1991

Mitt faglige fokus har i stor grad vært knyttet til informasjonssikkerhet og IKT og juss, med publikasjoner rettet mot både politiet og folk flest. Fra 2003 til 2009 ledet jeg undervisningsprosjektet «Gå inn i din tid» i samarbeid med Redd Barna og med aktiv deltakelse av representanter fra Kripos, der fokus var på internettrelaterte overgrep mot barn og hvordan informatikkstudenter (og senere også lærerstudenter) kunne bidra inn i kampen mot denne type overgrep.

Denne bloggen inneholder ulike funderinger om, og eksempler fra, egen undervisnings- og veiledningspraksis. Samtidig er den en digital pedagogiske mappe ment å skulle presentere og dokumentere mine tanker rundt min undervisning, og min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003.

Den didaktiske mappen inneholder følgende betraktninger

De øvrige funderingene finnes i menyen til høyre.

Jeg har vært aktivt tilstede på internett siden 1994 og det meste av tiden i jobbsammenheng. Sterkt påvirket av forskere som Howard Rheingold har jeg utforsket ulike muligheter for faglig bruk av verdensveven, både som foreleser og som dekan. I løpet av årene som har gått siden 1994 har jeg bygget opp en ganske så stor tilstedeværelse på nettet, og har tatt i bruk ulike sosiale medier (eller Web 2.0 som det en gang ble kalt) så snart de dukket opp.
I 1996 var jeg, i egenskap av IT-sjef del av et arbeid der websider og videokonferansesystemet CuSeeMe ble testet ut som del av Informatikkseksjonen ved HiNe sitt første e-læringstilbud. I 2007 startet jeg å bruke YouTube som forelesningskanal som del av mitt arbeid med Samfunnsinformatikk, og i 2009 ble 4Shared benyttet for lagring av podcaster, før jeg gikk over til Soundcloud i 2015.

I 2010 ble min Samfunnsinformatikk-Wiki fagfellevurdert og inkludert i Intute sin oversikt over utdannings- og forskningsressurser innen samfunnsvitenskapelige emner.

Yrke


Forelesning om ulike trusler i digitale medier for Master-studenter ved Institutt for Media og Informasjonsteknologi, Universitetet i Zielona Gora, Polen (2008)

Tjenesteplikt

Instruksjon i navigasjon for befal og mannskaper, øvelse NTSFD (2020)

Hobby

Vinterbestigning av Jebel Toubkal – 4167 m.o.h, Marokko (januar 1998)