Årskonferanse 2023

Siste forbruksdag?

Student 2.0 – fremtiden er nå.

5-6 desember ved Nord universitet, studiested Bodø
Nærmer «siste forbruksdag» seg for høyere utdanningssektoren? Står utdanningsinstitusjoner og samskipnader på vippepunktet med en holdbarhetsdato? Det moderne studentliv og studentlæring utfordrer sektorens tradisjonelle modeller og etablerte sannheter om versjon «Student 1.0«. Det skaper et pressende behov for utvikling og transformasjoner til en ny fundamental versjon av «Student 2.0«. 

Men hva er behovene og forventningene til Student 2.0? Hvordan bør læresteder og samskipnader utforme sitt virke for å imøtekomme den moderne studenten, innenfor sektorens egne rammer og systemer for kvalitet? Utdanningssektoren har alltid vært opptatt av fremtidens student ̶ fremtiden er nå

Dagens liv og lære har en takt og rytme som er annerledes og som krever justeringer i tilbud og tilgjengelighet for å forme et «Campus 2040» som er tilpasset den moderne studenten. Heltidsstudenten, deltidsstudenten, fleksibelstudenten, den unge og den eldre studenten, har alle like rett til utdanninger og utviklinger med kvalitet og relevans for det samfunnet og næringslivet vi har utviklet og skal videreutvikle. 

Denne årskonferansen hadde særlig fokus på globale trender som digitalisering, kunstig intelligens, bærekraft, mangfold, integrering, studenthelse og studentvelferd som en del av studentenes faglige utdanninger og livets utviklinger. Hvordan skal vi utforme dagens utdanninger, læringsmiljøer, og campuser for en versjon Student 2.0?  

Konferansen samlet ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og samskipnader for å drøfte disse problemstillingene og var en arena for inspirasjon og erfaringsdeling.  

Foto: Adrian Bensvik

Program

Ved å trykke deg inn på de forskjellige sesjonene kan du lese mer om hvert enkelt bidrag på konferansen og finne relevant presentasjonsmateriell.

Tirsdag 5.desember
10.00 Registrering åpner (ved hovedinngang til campus)
11.00 Offisiell åpning av årskonferansen 2023 (auditorium A14)
11.30 Woke og akademia på kollisjonskurs?

Generasjon Z har blitt en pådriver for det norske samfunnets «Woke» kultur. De er pådrivere for større bevissthet og påpasselighet om forskjellbehandling, diskriminering, og krenkelse som har ledet til debatter om kanselleringskultur, ytringsfrihet og frie demokratier. Med stor innflytelse på debatten, er det nødvendig å få en større forståelse om Woke kulturens påvirkning på akademia. Hvordan skal vi møte Woke kulturens kritiske perspektiver på det tradisjonelle akademiske læringsmiljøet, samtidig som vi beholder retten til å ytre oss fritt og utforske kontroversielle ideer. 

Moderator: Tine Øverseth Blomfeldt, rådgiver for psykisk helse i Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

(Plenumssesjon, auditorium A14)
12.30 Lunsj
13.30 Parallelle sesjoner 1
(«trykk» på sesjonen for å se innholdet)
14.30 Pause
14.45 Parallelle sesjoner 2
(«trykk» på sesjonen for å se innholdet)
15.45 Dagsprogram slutt
18.00-21.00

Bryggeri, burger og workshop: Campus 2040

Velkommen, tidsreisende, til vår søken etter en bedre morgendagens Campus! Bli med på en 2,5 timer lang reise der dine verdier former fremtiden. Sammen utforsker vi gleden og ambisjonene i student- og akademikerlivet, og bruker denne innsikten til å drømme om et levende Campus 2040. Dette eventyret handler om mer enn bare å se for seg, det handler om aktiv skapelse. Ta med deg humor, håp og et snev av nysgjerrighet. La oss sammen skape et campus 2040 der mening, formål og studenters suksess ikke bare er idealer, men grunnlaget for campuslivet. Vi ses i fremtiden!

Moderator workshop: Kasper Bredahl Rasmussen, rådgiver/læringskonsulent KOLT, Nord universitet

Egen påmelding sendes til de som har meldt seg på konferansen (begrensede plasser).
Onsdag 6. desember
08.30 Morgenkaffe
09.00 Parallelle sesjoner 3
(«trykk» på sesjonen for å se innholdet)
10.00 Pause
10.15 Parallelle sesjoner 4
(«trykk» på sesjonen for å se innholdet)
11.15 Pause
11.30 Fra bok til byte: læring og læringsmiljø i endring

Student 2.0. markerer et tydelig skifte fra tradisjonell bokbasert læring, til moderne digital læring basert på bytes og bits. Digitalisering og teknologiske verktøy, som kunstig intelligens forventes nå å integreres i det moderne læringsmiljøet. Innovative løsninger må utvikles for kunne blande det tradisjonelle og moderne læringsmiljøet – men hvilke utfordringer og muligheter oppstår i denne overgangen? Og hvordan kan egentlig digitalisering og teknologi styrke læringsmiljøet?

Moderator: Thomas Leirvik, Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet

(Plenumssesjon, auditorium A14)
12.30 Avslutting av konferansen
12.45 Lunsj