Kommende hendelser

Populære sider

Webinar om Digital relasjonsbygging 25. juni 2020

Webinar om Digital relasjonsbygging


Klikk her for å se på video, chat og presentasjonen
I dagens situasjon hvor vi ikke kan møtes fysisk i samme utstrekning som tidligere, blir det å kunne skape gode relasjoner digitalt og kunne samarbeide på tvers av fysisk lokasjon mer og mer aktuelt. Dette gjelder også våre studenter, og kanskje særlig de nye studentene som skal bli kjent med både medstudenter og ansatte delvis digitalt. Hva skal til for å bygge samarbeidskompetanse og relasjoner digitalt?
Eksperter i team ved NTNU har nå et pilotprosjekt, VEiT, som blant annet utforsker virtuell relasjonsbygging. Nettverket fikk Eksperter i Team ved NTNU til å arrangere et webinar om dette. Målet til webinaret var å gi deltakerne erfaring med noen av øvelsene VEiT har tatt i bruk i sitt møte med studentene, såkalte “ice breakers”. I tillegg delte de noen erfaringer fra arbeidet med prosjektet så langt.
Webinaret ble ledet av følgende programledere:
Stine Fridtun Brenden jobber som universitetslektor og er koordinator for Eksperter i Team på Gjøvik ved NTNU.
Maiken Spjelkevik er stipendiat hos fagseksjonen Eksperter i Team og forsker på digital samarbeidslæring.
Nina Tvenge er universitetslektor ved instituttet for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU.
Nora-Marie Brattebø jobber som rådgiver på NTNU og er også Ressursperson i nettverket. Hun jobber ved Avdeling for studenttjenester og har et koordinerende ansvar for arbeidet ved mottak av studenter til studiestart høsten 2020.
Gruppediskusjoner
Deltakerne blel delt i grupper på 4-5, og gjennom gruppearbeidet ble det vist hvordan vi kan skape interaktivitet mellom faglige/sosiale digitale møter for å skape en relasjonsbygging.
 
Se  mer om nettverkets nettsamling
11. juni – Mottak og psykososialt læringsmiljø høstsemester 2020
28. mai – Informasjon til nye studenter i forkant av mottak; hva, hvordan, når og ikke minst hvorfor?
14. mai – Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
30. april – Rekruttere studenter til mentorordninger eller til andre oppgaver i studentmottaket
Flere møter!
Følgende dager vil vi ha nettsamling høsten 2020:

  • 3. september: Hvordan gikk mottaket og hva gjør vi fremover?
  • 1. oktober: Hvordan engasjere studenter? eller Hvordan få studentene med på laget?
  •  5. november: Samarbeid og samhandling mellom organisasjon og studentsamskipnad.

Konferanse 7. – 8. desember – Å være student – noe som må læres!
Vi vil også gjøre oppmerksom på at årets konferanse vil foregå Digitalt. Hva dette innebærer vet vi ikke ennå i detalj, men  vi vil om kort tid etterspørre innlegg til konferansen. Der vil du ha anledning til å presentere det dere har gjennomført , eller spesielle utfordringer dere har hatt.