Kommende hendelser

Populære sider

Levende campus – Fysisk Arbeidsseminar 3.-4. november

Levende campus

Fysisk arbeidsseminar 3. – 4. november 2021 på Clarion Hotel Admiral i Bergen
Se evaluering av seminaret nederst på siden
Firsten for påmelding gikk ut den 27. september og hele 90 stk ønsket å delta på nettverkets første fysiske arrangement siden nedstengningen i mars 2020. I utgangspunktet hadde vi en maksimalgrense på 48 deltagere, men i forbindelse med gjenåpningen kunne vi utvide til hele 60 plasser. Også denne gangen ble det derfor bare deltagelse fra våre eiende organisasjoner og vi beklager til de som ikke er ansatt i en av organisasjonene som finansierer nettverket.
Målgruppen for dette seminaret er alle som jobber med aktiviteter og tiltak for å skape levende campus studentene vil oppholde seg på. Tidligere deltakere på disse seminarene har typisk jobbet i studieadministrasjonen, studentsamskipnaden, biblioteket, som vitenskapelige ansatte i studieledelsen eller er studenttillitsvalgte.
Arbeidsseminar er en arena for kompetansedeling og nettverksbygging mellom likestilte deltagere. Det ble en blanding av korte innlegg, arbeid i grupper på 5-6 personer og diskusjoner i plenum.  Det ideelle antall deltakere på arbeidsseminar vil være mellom 20 og 50.
Målet med seminaret er gode diskusjoner, nettverksbygging og at flest mulig ville få konkrete idéer og planer for det videre arbeidet med levende campus i egen organisasjon. Vi ønsket å dele alle typer erfaringer, få idéer og avklaringer, og ikke minst bli kjent med dyktige kolleger vi kan kontakte i etterkant.
Forkurs – Introduksjon til Stigemodellen: Før selve seminaret starter tilbød vi en innføring i Stigemodellen. Dette er et kurs som viser en måte å strukturere de faktorene som påvirker studentenes resultater i høyere utdanning og gir et godt grunnlag for resten av seminaret. Se mer om stigemodellen her, også med en PDF av presentasjonen.

Hvordan skaper vi en levende campus hvor studentene ønsker å oppholde seg?

De som meldte seg på, meldte inn følgende problemstillinger:

  • Hvordan få studentene tilbake på campus etter pandemien?
  • Hvordan sikrer vi at studentene selv tar aktivt del?
  • Hvordan bruker og former vi arealene som disponeres?

Vi hadde gleden av å få se flere innslag fra påmeldte på seminaret:

Padlets fra gruppeoppgavene

Generell tidsplan for seminaret
Dag 1:
– Kl. 08.30-10.00: Innføring i stigemodellen (frivillig) Les mer om kurset her.
– Kl. 10.15-17.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser
– Kl. 19.00: Felles middag
Dag 2:
– Kl. 09.00-13.00 (lunsj avsluttes 14:00): Seminar med mindre pauser
 
Les mer om arbeidsseminar/workshops.
Evaluering av seminaret Levende campus 3. – 4. november 2021
På slutten av seminaret fikk deltagerne mulighet til å skrive positive og negative opplevelser med seminaret.  Det var en samlet positiv tilbakemelding på det helhetlige utbytte av de 2 dagene. Spesielt var mange positive til Icebreakeren i starten og arbeidsheftet med god plass til egne notater. Endel opplevde torget dag 2 som ustrukturert og kunne ønsket seg at det ble organisert på en annen måte.  Noen mente program og struktur var flott, mens andre mente det var for tettpakket og savnet flere pauser. Men hovedinntrykket er at deltagerne fant seminaret nyttig og fungerte godt for nettverksbygging og kompetansedeling.