Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan tilrettelegge gode mentorordninger?

Arbeidsseminar 3.-4. oktober på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.
Arbeidshefte til seminaret finner du her i PDF
(se også andre ressurser og steder å søke midler nederst på siden)
Mentorordninger i en eller annen form er aktuelt ved mange læresteder. Det er imidlertid mange tanker rundt hva en mentorordning er:

 • hvem er egnet som mentor (student, ansatt, alumni)?
 • når trenger studentene mentor?
 • skal ordningen være for enkeltstudenter eller for grupper av studenter?

På samlingen gikk vi i dybden på hva mentorordninger er og kan være, og fikk presentert ulike løsninger med gode og dårlige erfaringer.
Les denne siste utredningen om mentorordninger
Noen av presentasjonene:

 1. Hvorfor ville studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ha mentorordning og hva er egentlig en mentorordning?
  Johanne Vaagland fortalte hva mentorordninger er og hvorfor studentene fikk dette vedtatt for hele Universitetet i Bergen. Hun trakk også frem hovedpunktene i Utredningen om mentorordninger i høyere utdanning som nettopp er levert KD fra Universitetet i Bergen.Vaagland var en av de mest sentrale studentpolitiker  som fikk dette vedtatt ved Universitetet i Bergen og hun har også skrevet følgende innlegg i Khrono:Kan en mentorordning gi økt utdanningskvalitet?
  Se presentasjonen til Vaagland
 2. Hvordan tenker UiT Norges arktiske universitet om mentorordninger?
  Prorektor Wenche Jacobsen fortalte om Strategisk utdanningsutvalg (SUV) sin rolle knyttet til mentorordningen, og hvordan mentorprosjektet skal tas videre ved UiT.
 3. Vi fikk presentert flere ulike opplegg for mentorordninger ved UiT:
  1. Mentorering i grupper med eldre studenter:
   – Mentorprosjekt ved 6 program, UiT Les mer    Se presentasjonen
   – Det juridiske fakultet Les mer      Se presentasjonen
  2. Mentorordning og profesjonsdanning
   – Lektorutdanningen Les mer   Se presentasjonen
   – Profesjonsstudiet i medisin Les mer          Se presentasjonen
 4. Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag
  Fakultetet inviterer alle nye studenter å være med i en FYSE-gruppe.Gruppen  består av ti medstudenter, under ledelse av en faglig coach. Den faglige coachen er en erfaren student som fungerer som gruppeleder og coach gjennom første studieår. Coachene skal arbeide for et inkluderende og trygt faglig og sosialt felleskap. Coachene kan også svare på spørsmål og henvise videre til ansatte på fakultetet. Se presentasjonen
 5. Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet presenterte to mentorordninger med vitenskapelig ansatte som mentorer.  Gjennom en del tiår har det vært prøvd ut ulike mentorordninger. Dette er uavhengig av faglig sosiale grupper som siden 1999 har vært benyttet i mottaket av nye studenter. Presentasjonen skisserte opplegget for disse to tiltakene, og det var tilgjengelig ulike guider det vitenskapelige personalet fikk som utgangspunkt for å være mentor. Målet med tiltakene var todelt: 1. Assistere studentene; 2.  At de vitenskapelig ansatte ble kjent med de utfordringene studentene sliter med. Se presentasjonen om mentorordningen ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen som ble mer utfyllende i september 2017.
  Lenke til presentasjonen
  Mentorguide
 6. Samskipnadens rolle/bidrag til mentorordninger
  ved Eline Stenseth, leder studenthelse,  Norges arktiske studentsamskipnad. Mange av studentenes utfordringer i studiehverdagen er knyttet til de tilbudene samskipnadene gir. Hva kan samskipnadene bidra med inn mot mentorordninger og hvordan kan det oppnås et best mulig samarbeid mellom samskipnad og lærested. Se presentasjonen

Program
Arbeidshefte til seminaret finner du her i PDF
Dag 1:
– Kl. 09.00-10.30: Innføring i stigemodellen (for de som ønsker)
– Kl. 11.00 -16.00: Presentasjoner med innlagt lunsj og mindre pauser
– Kl. 16.00: Avslutning for de som bare er med dag 1
– Kl. 16.10: Nettverksbygging for de som er med begge dager
– Kl. 19.00: Felles middag for de som er med begge dager
Dag 2:
– Kl. 09.00-14.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser (Se mer om dag 2 her)
Se gruppeoppgavene og oppsummeringene av disse fra dag 2:
Oppgave 2
Oppgave 3
Lenker til de originale Padlet veggene:
Oppgave 2
Oppgave 3
Andre ressurser:
OsloMet – Håndbok for Studiegruppeledere (Takk til Grethe Moen Johansen som deler)
For de av dere som trenger midler til å gjennomføre tiltak kan det være aktuelt å søke midler hos Helsedirektoratet:
Tilskuddsordningen angående Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk(Takk til Espen Munkvik som deler)
Kontaktperson:
Kontaktperson for seminaret er Harald Åge Sæthre.