Studentenes egne drivkrefter

A-16 Studentmentor – attraktivt for alle?

Lenke til halvårsrapport om studentmentorprosjektet ved UiT Line Vråberg, Norges arktiske studentsamskipnad, Ole Even Andreassen og Trine Holm Larsen, Universitetet i Tromsø (UiT) Vråberg er rådgiver for hovudsakelig internasjonale studenter.

Les mer »

A-18 Evaluering av helheten i andre semester

Kristine Lysnes, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Lysnes er studieveileder på Matematisk institutt, UiB, med ansvar for bachelor- og masterstudentene i matematikk og statistikk. Oppsummering Vi har i altfor liten

Les mer »

P-11 God forventningsavklaring – mindre fråfall?

Lenke til presentasjonen Gunhild Sølvberg, Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal Sølvberg jobbar som rådgjevar med studentmobilitet/internasjonalisering. Ei av arbeidsoppgåvene er tilrettelegging av Orientation Programme for utanlandske studentar, som inkluderar

Les mer »

A-9 En studie av fenomenet studenters motivasjon

Lenke til presentasjonen Andreas Hagen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hagen er rådgiver på NTNU i Gjøvik. Han er masterstudent i karriereveiledning. Oppsummering Masteroppgave med fokus på studenters motivasjon. Det vil

Les mer »