Kommende hendelser

Populære sider

Oversikt over innlegg knyttet til mentorordninger

Det er mange innlegg om mentorordninger. Vi har forsøkt å unngå kollisjoner, men i noen tilfeller var det ikke til å unngå. Velger man de som er merket «mentorstream» i programheftet skulle man få med mye, dersom man er opptatt av mentorering i grupper.

Legg også merke til P3 i parallellsesjon 5 som omhandler en-til-en mentorering. Når det gjelder P4 og P5 i paralellsesjon 4, så er dette en utvidet og mer detaljert versjon av det som skjer i W10 i parallellsesjon 5. P4 og P5 er med andre ord et tilbud til de som vil gå i dybden på oppleggene. For de som bare vil bli kjent med oppleggene og diskutere løsningene er W10 tilstrekkelig. Har man vært på P4 og P5 må man forvente noe repetisjon i W10.

PARALLELLE SESJONER 1.

W5 – Mentordning – fra spredte piloter til fullskala satsing
Seminarrom A126
Linda Herfindal Lien og Øystein Sandven
Universitetet i Bergen og Sammen

P3 – MentorIT – En student-til-student-mentorordning for informatikkstudenter
(flyttet fra Parallellsesjon 5!)
Auditorium 7
Amalie Berntzen og Øistein Søvik
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet

PARALLELLE SESJONER 2.

W9 – Rekruttering av studentmentorer
Seminarrom A126
Angelina Olsen (UiB), Hannah Røkke (UiB) og Trygve Andre Hagen Strømsnes (UiT)
Mentorer fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

PARALLELLE SESJONER 3.

ST1 og Po1 – Prosjekt FYSE: En mentorordning for førsteårsstudenter
Auditorium 6
Franziska Vogler, Fahd Mahmoud, Leif Arne Løhaugen
Universitetet i Agder

ST3 – Mentorordning – ei kjelde til korleis studieprogram kan forbetre seg?
Auditorium 6
Tone Stokka
Universitetet i Bergen

ST4 og Po4 – Det første studieåret – Hva er utfordringene som kan møtes av en mentorordning
Auditorium 6
Harald Åge Sæthre
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

PARALLELLE SESJONER 4.

W8 – Hvordan få på plass gode mentorordninger?
Seminarrom A126
Ragnhild Tungesvik, Jørund Jørgensen og Nataskja Lie
Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

P5 – Mentorering i grupper – pilotprosjekt for etablering av mentorordning ved MatNat, UiB
Auditorium 6
Thomas Kalvik
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen

P6 – Mentorordningen til Norges fiskerihøgskoles tre bachelorprogrammer fra A til Å – Hva har vi gjort og hva har vi lært?
Auditorium 6
Trine Holm Larsen
UiT – Norges arktiske universitet / Norges fiskerihøgskole (NFH)

PARALLELLE SESJONER 5.

W10 – Mentorering i grupper – Hvordan gjør vi det?
Seminarrom A126
Thomas V. Kalvik (UiB) og Trine H. Larsen (UiT)
Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

P14 – Hva er mentorens rolle egentlig?
(flyttet fra Parallellsesjon 1!)
Auditorium 7
Harald Åge Sæthre
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen