Årskonferanse 2022  

5-6. desember 2022 vil Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning avholde sin årlige konferanse ved NTNU i Trondheim. Alle ansatte og studenter i høyere utdanning er hjertelig velkommen å delta, både som deltager og som bidragsyter på konferansen.

Å finne sin arena

 faglig og sosial tilhørighet i høyere utdanning 

Hvilken betydning har studentenes faglige tilhørighet i læringsmiljøet og det utbyttet som studentene får? Og hvilken betydning har studentenes sosiale tilhørighet? Er den like viktig? Eller viktigere? Er det slik at faglig og sosial tilhørighet går hånd-i-hånd, eller er de viktig i forskjellige faser i studentenes læringsløp? Til slutt kan vi spørre oss, hvem sitt ansvar er det egentlig å sikre faglig og sosial tilhørighet? Hvordan er rollefordelingen mellom studentene, faglige ansatte, administrasjonen og samskipnadene?

Denne årskonferansen vil ha særlig fokus på betydningen av og samspillet mellom både faglig og sosial tilhørighet for studenters suksess i høyere utdanning. Vi samler ansatte i UH, samskipnadene og studentene for å drøfte disse problemstillingene og vil være en arena for inspirasjon og erfaringsdeling.

PROGRAM  

Kl.   Mandag 5. desember   Kl.  Tirsdag 6. desember  
09:00  Registrering åpner   08:30  Registrering  
10:00  Offisiell åpning av årskonferansen  

ved Marit Reitan, prorektor utdanning NTNU 

 

09:00   Parallelle sesjoner 3
10:30  Introduksjon til konferansens tema ved Ellen Marie Sæthre-McGuirk, leder Kompetansenettverket   10:00  Pause  
10:45  Keynote: Emily MacPherson, Executive Committee i European Students` Union (ESU)  10:15  Keynote: Sunniva Whittaker, styreleder Universitets – og høyskolerådet (UHR) og rektor Universitetet i Agder (UiA) 

UHR Presentasjon

11:45  Lunsj   11:15  Pause 
12:45  Parallelle sesjoner 1 11:30  Parallelle sesjoner 4
13:45  Pause  12:30  Lunsj  
14:00  Parallelle sesjoner 2 13:30  Parallelle sesjoner 5
15:00  Pause   14:30  Pause  
15:15  Campus-tour 14:45  Parallelle sesjoner 6
16:00  Dagsprogram slutt  15:45 Alle går til felles konferanserom 
19:00  Festmiddag Studentersamfunnet   15:50  Offisiell avslutning av årskonferansen  

(Avsluttes ca. kl. 16.00) 

 Trykk på hver enkelt parallelle sesjon for mer info!

Målgruppe for konferansen

Utdanningsledere, administrative – og vitenskapelige ansatte i UH, ansatte i samskipnader og studentene selv – egentlig alle som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

Konferanseavgift

Det er gratis* for ansatte og studenter fra Nettverkets eiende organisasjoner å delta på årskonferansen. Dette inkluderer lunsj begge seminardager. Hvis du er student eller ansatt fra en ikke-eiende organisasjon påløper det en konferanseavgift på kr 2500,-*.

*NB: dette inkluderer ikke festmiddag 5.desember.

Merk at ansatte og studenter fra eiende organisasjoner vil bli prioritert hvis det er flere påmeldte deltagere enn kapasitet på konferansen. Du er ikke garantert plass på konferansen før du har fått en bekreftende epost fra arrangør.

Festmiddag 5. desember på Studentersamfunnet i Trondheim

Alle deltagere på årskonferansen inviteres til 3-retters middag på det som kan betegnes som hjertet av studentfrivilligheten i Trondheim, nemlig Studentersamfunnet . Her vil det påløpe en deltakeravgift på kr 800,- for alle som deltar på festmiddagen.

Hotell

Det er reservert en del rom til konferansedeltagerne på Scandic Bakklandet 4-6. desember 2022: Enkeltrom: NOK 1280,- per døgn, frokost inkl. For å få denne prisen, må rom bestilles senest 11. november 2022 (utgått). Rom kan bestilles på nett (www.scandichotels.no), per telefon eller mail.

Oppgi bookingkode for å få avtalepris på hotellet: BNOR041222

Spesielle betingelser:

Reservasjonen kan endres eller kanselleres frem til kl. 18.00 lokal tid 03 desember. Betaling i forbindelse med opphold, men bestillingen må garanteres med kredittkort. Hotellet vil ikke belaste deg noe med mindre bestillingen avbestilles for sent eller ved no show.

Praktisk info om tid og sted

Konferansen vil avholdes på NTNU campus Gløshaugen (Realfagsbygget), det er gode kollektivforbindelser til campus. Her finner du praktisk info om ankomst konferanse.

Konferansen vil starte kl. 10.00 mandag 5. desember og avsluttes ca. kl. 16.00 tirsdag 6. desember. 

Nettsiden oppdateres kontinuerlig.