Kommende hendelser

Populære sider

Årskonferanse 2022  

5-6. desember 2022 vil Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning avholde sin årlige konferanse ved NTNU i Trondheim. Alle ansatte og studenter i høyere utdanning er hjertelig velkommen å delta, både som deltager og som bidragsyter på konferansen. Påmeldingen for deltagere vil åpne 1. oktober 2022, men det er allerede nå mulighet til å melde innlegg til konferansen (se årets tema nedenfor).  

Å finne sin arena

 faglig og sosial tilhørighet i høyere utdanning 

Hvilken betydning har studentenes faglige tilhørighet i læringsmiljøet og det utbyttet som studentene får? Og hvilken betydning har studentenes sosiale tilhørighet? Er den like viktig? Eller viktigere? Er det slik at faglig og sosial tilhørighet går hånd-i-hånd, eller er de viktig i forskjellige faser i studentenes læringsløp? Til slutt kan vi spørre oss, hvem sitt ansvar er det egentlig å sikre faglig og sosial tilhørighet? Hvordan er rollefordelingen mellom studentene, faglige ansatte, administrasjonen og samskipnadene?

Denne årskonferansen vil ha særlig fokus på betydningen av og samspillet mellom både faglig og sosial tilhørighet for studenters suksess i høyere utdanning. Vi samler ansatte i UH, samskipnadene og studentene for å drøfte disse problemstillingene og vil være en arena for inspirasjon og erfaringsdeling.

Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning ønsker velkommen papers, presentasjoner (show and tell) og posters på dette viktige temaet.

Vi inviterer deg som har gjort spennende tiltak, prøvd ut og fått både gode og dårlige erfaringer eller som har forsket på dette temaet, til å sende inn forslag på papers, show and tell-presentasjoner og posterpresentasjoner. Stikkord til innhold inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • hvordan skape gode læringsmiljøer
  • studentmedvirkning
  • mangfoldige studenter på mangfoldige studiesteder
  • hva er faglig og sosial tilhørighet

 

(Alle innmeldte forslag vil bli fagfellevurdert.)

Meld inn ditt bidrag her!

Viktige frister

19. september 2022: Frist for å melde inn innlegg

01. oktober 2022: Påmelding åpner

Målgruppe for konferansen

Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

 

Nettsiden oppdateres kontinuerlig.