Universelt utformet læringsmiljø

Arbeidsseminar 07-08. september 2023, Tromsø (UiT)
Av universell utformings fem områder har det vært mye fokus på det digitale og det fysiske, men hva med det organisatoriske, pedagogiske og psykososiale? Og utover disse tre områdene, hva med helhetsforståelsen av universell utforming?  

De som jobber i nærkontakt med studentene møter ofte på kompliserte utfordringer som krever mye ressurser av institusjonene. Samtidig er institusjonene våre under økende press for å jobbe bedre og mer effektivt, og ha fokus på utdanningskvalitet. Det finnes separate veiledere som ser nærmere på de enkelte områdene, men samskipnadene og lærestedene har ikke nasjonale rammeverk som kan veilede oss i dette arbeidet.  

På dette seminaret gikk vi i dybden på spesielt det organisatoriske, pedagogiske og psykososiale, hvor vi tok opp aktuelle og kjente problemstillinger fra samskipnadene og lærestedene. Vi så også nærmere på hvordan en helhetsforståelse av universell utforming kan hjelpe oss løse læringsmiljøspørsmål og enda bedre sikrer studenters suksess i høyere utdanning. Sammen fokuserte vi på bevisstgjøring rundt universell utforming, og utviklet en veiviser for universell utforing som deltakerne kan implementere ved egen institusjon.  

Seminaret var i samarbeid med HK-dir, avdeling for universell utforming og tilrettelegging.

Presentasjoner fra seminaret:

Introduksjon til universell utforming av læringsmiljøet

Introduksjon til universell utforming av læringsmiljøet ved HK-dir, avdeling for universell utforming og tilrettelegging:

Universelt utformet psykososialt læringsmiljø 

Introduksjon til psykososialt læringsmiljø læringsmiljøet ved HK-dir, avdeling for universell utforming og tilrettelegging:

Studenters erfaring med det psykososiale læringsmiljøet ved Simen August Randen, Leder studentorganisasjonen ved Nord universitet

Universelt utformet pedagogisk læringsmiljø

Introduksjon til pedagogiske læringsmiljøet ved HK-dir, avdeling for universell utforming og tilrettelegging:

Studenters erfaring med det pedagogiske læringsmiljøet ved Silje Heløe Kjær-Olsen, student ved UiT:

Universell utforming i undervisning ved Eli Langørgen, NTNU

Universelt utformet organisatorisk læringsmiljø  

Introduksjon til organisatoriske læringsmiljøet ved HK-dir, avdeling for universell utforming og tilrettelegging:

Universell utforming av organisatorisk læringsmiljø ved Thorvald T. Abraham, USN

Utvikling av Veiviser for universell utforming  

Veiviser sendes ut til alle deltakere på samlingen og ressurspersoner i nettverket. Hvis du ikke kunne delta på seminaret så kan du ta kontakt med din ressursperson for oversending av veiviseren.