Kommende hendelser

Populære sider

Presentasjoner fra seminar/konferanse

Studenter som inkluderes; lykkes bedre, 9.-10. desember 2019

 1. Leif Bryngfors (Universitetet i Lund): Att involvera studenterna inom Högre utbilding – Ett vinnande koncept för alla inblandade (keynote)
 2. Marte Øien (NSO): Vi er studenter og en del av laget! (keynote)
 3. Linda Herfindal Lien og Øystein Sandven (UiB og Sammen): Mentorordning – fra spredte piloter til fullskala satsning
 4. Amalie Berntzen og Øistein Søvik (UiT): MentorIT – En student-til-student-mentorordning for informatikkstudenter
 5. Angelina Olsen (UiB), Hanna Røkke (UiB) og Trygve Andre Hagen Strømsnes (UiT): Rekruttering av studentmentorer
 6. Franziska Vogler, Fahd Mahmoud og Leif Arne Løhaugen (UiA): ProsjektFYSE: En mentorording for førsteårsstudenter
 7. Tone Stokka (UiB): Mentorordning – ei kjelde til korleis studieprogram kan forbetre seg?
 8. Harald Åge Sæthre (UiB):
  1. Det første studieåret – Hva er utfordringene som kan møtes av en mentorordning?
  2. Hva er mentorenes rolle egentlig?
 9. Ragnhild Tungesvik, Jørund Jørgensen og Nataskja Lie (Diku): Hvordan få på plass gode mentorordninger?
 10. Thomas Kvalvik (UiB): Mentorering i grupper – pilotprosjekt for etablering av mentorordninger ved MatNat, UiB
 11. Trine Holm Larsen (UiT): Mentorordningen til Norges fiskerihøgskoles tre bachelorprogrammer fra A til Å – Hva har vi gjort og hva har vi lært?
 12. Thomas Kalvik (UiB) og Trine H. Larsen (UiT): Mentorering i grupper – Hvordan gjør vi det?
 13. Øystein Strømsnes (Studentinord) og Grete Lysfjord (Nord): Vi må gjøre noe med frafallet
 14. Pål Bakken (NOKUT): Studiestart: Hvilke faktorer er viktige for suksess i høyere utdanning?
 15. Andreas Hagen (NTNU): En studie av forhold som kan ha innvirkning på studenters gjennomføring av høyere utdanning
 16. Hege Råkil (Sammen): SHoT 18 og utviklingen i studenters psykiske helse – hvordan kan vi forebygge?
 17. Max Gythfeldt, Karin Berner og Per Einar Sæbbe (USN og UiS): Utfordringer med å endremottaket av nye studenter på programnivået
 18. Elisabeth Suzen og Roger Helde (Nord): Supplemental instruction – veiledning i regi av studentene selv
 19. Ingunn Nilsen (OsloMet): Studenter med norsk som andrespråk: Veien til inkludering; bruk av studentmentorer/språkmakkere?
 20. Kristine Lysnes (UiB):
  1. Studentassistanse i grunnkurs – Fordeler og ulemper ved gruppeundervisning
  2. Bruk av studenter til utforming av nye læringsformer
 21. Marie Heggebakk og Maria Lindsheim (UiB): Hvordan informatikkstudenter lykkes

Mottak og førstesemester, 7.-8. mars 2018

 1. Ingeborg Marie Jensen (UiS): Samarbeid om akademisk dannelse
 2. Thorvald T. Abrahamsen (HSN): Studieforberedende kurs – på godt og vondt
 3. Anita Mackay Kristensen Vikingstad (HVL): Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen
 4. Håvar Mjøs Nilsson (UiB): Informasjonsflyten før mottaket – både som ansatt og student
 5. Øystein Strømsnes (Nord studentsamskipnad): Samarbeid på tvers av fakulteter og studentorganisasjoner, markedsavdeling og studentsamskipnad 
 6. Maija Heinilä (HSN): Evaluering av studentmottak fra A til Ø, erfaringer fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Studentene skal lykkes, 11.-12. desember 2017

 1. Joe Cuseo:
  1. Seven Timeless & Universal Principles of Student Success
  2. Components of a Comprehensive First-Year Experience Program
 2. Therese Henriksen og Marte Gilstad (Senter for IKT i utdanningen) Utdanning.no som verktøy i karriereveiledning for studenter
 3. Grete Moen Johansen (HiOA)
  1. Startpakka for nye studenter – en e-læringsressurs i studieteknikk og akademisk skriving
  2. Opplæring av studiegruppeledere – en støtte for nye studenter
 4. Bjørn Ervik (HiOA) Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet? Analyser av HiOA-studentenes svar i Studiebarometeret 2016
 5. Maija Heinilä og Thorvald T. Abrahamsen (HSN) Studieforberedende kurs – på godt og vondt
 6. Isabelle Gabarro og Maren Rotmo (SiT) Prosjekt God start
 7. Tonje Dahlbak, Julie Størholdt Iversen og Silje Christine Andersen (HiOA) Tillitsvalgte: Rockestjerner, rollemodeller og ressurser
 8. Gunhild Sølvberg (HVL) God forventningsavklaring – mindre fråfall?
 9. Tone Stokka (UiB) Informasjon til framtidige studenter i forkant av studiestart – hva og hvordan?
 10. Andreas Hagen (NTNU) En studie av fenomenet studenters motivasjon
 11. Kristine Lysnes (UiB) Programmøter som motivasjonstiltak for bachelorstudenter
 12. Ingvill Skjold-Thorkildsen og Tine Øverseth Blomfeldt (Sammen)
  1. Lykkepromille – veien videre for rusmiddelforebyggende arbeid i fadderuken
  2. Oppsummering av arbeidsseminaret
 13. Helge Sigurd Hansen (UiO):
  1. Studenter i faresonen for å slutte på studiet
  2. Sammenlikning av data fra ulike datakilder
  3. Hva viser tallene og hva betyr ulike begrepsdefinisjoner?
 14. Tonje Hemre Sæthre og Jenny Neuhaus (UiB): Sammendrag av diskusjonen om #Metoo
 15. Ingrid Marie Sandøy og Vår Iren Hjorth Dundas (UiB): Sammendrag av diskusjonen om obligatorisk oppmøte

Hva gjør vi etter mottaket, 14.-15. september 2017

 1. Harald Åge Sæthre (UiB) Et eksempel på foredrag om Studie- og karriereplanlegging
 2. Kristine Lysnes (UiB):
  1. Programmøter som motivasjonstiltak
  2. Programmøter ved MN-fakultetet, UiB
 3. Andreas Hagen (NTNU) En studie av fenomenet studenters motivasjon
 4. Kristine Lysnes (UiB):
  1. Mentorordningen ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen
  2. Mentorguide
 5. Ole Even Andreassen (Studentparlamentet ved UiT) Mentorordning – et prøveprosjekt ved UIT
 6. Harald Åge Sæthre (UiB) Å få studentene med på laget

Få organisasjonen med, 15.-16. juni 2017

 1. Helge Sigurd Hansen (UiO) Hva viser tallene?
 2. Harald Åge Sæthre (UiB) Refleksjoner over påstandene om frafall
 3. Kristine Lysnes (UiB) Få organisasjonen med – et eksempel fra Matematisk Institutt, UiB
 4. Øystein Strømsnes (Studentinord) Hvordan fikk vi med fakulteter, studentorganisasjon, markedsavdeling og studentsamskipnad?
 5. Stine Bergman Olsson (HSN) Hvordan skal ulike ansattgrupper og organisasjonsnivåer samarbeide for å få studentene til å lykkes?
 6. Harald Åge Sæthre (UiB) Hvem gjør hva i akademia?
 7. Oddfrid T. Kårstad Førland (UiB – bioCEED) Nytt tankesett med SFU søknad

Analyse og statistikk, 13.-14. juni 2017

 1. Helge Sigurd Hansen (UiO) Definisjoner av frafall i ulike sammenhenger
 2. Merethe Helle og Kari Hoel (HiOA) Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA – bakgrunn og hensikt
 3. Helge Sigurd Hansen (UiO) Studiebarometerets informasjon om hvordan studentene opplever læringsmiljø/utdanningskvalitet koblet til TABLEAUs frafallsdata
 4. Jeanette Samuelsen (SLATE) Hva er BIG DATA og hvilke muligheter gir BIG DATA oss?
 5. Per Gunnar Hillesøy (UiB) Personvernet – er jussen vår venn eller fiende?

Mottak og førstesemester, 16.-17. mars 2017

 1. Trude Skjønhaug (BI) Totalrenovering av studiestart
 2. Harald Åge Sæthre (UiB) Mottak av nye studenter ved MN-fakultetet, UiB
 3. Tone Stokka (UiB) I forkant av semesterstart ved MN-fakultetet, UiB
 4. Tonje Dahlbak / Silje Christine Andersen (HiOA) Kommunikasjonsnettverk på tvers av organisasjonen
 5. Øystein Strømsnes (Studentinord) Samarbeid på tvers av fakulteter og studentorganisasjon, markedsavdeling og studentsamskipnad
 6. Thomas Kalvik (UiB) Fokusgrupper som evalueringsmetode